รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย
รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดนราธิวาส

ติดเชื้อสะสม

หายแล้ว

รักษาอยุ่ใน รพ

เสียชีวิต

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 5 มี.ค. 2564

จำนวนประชากรผู้ติดเชื้อแยกตามอำเภอ
จำนวนประชากรผู้ติดเชื้อแยกตามเพศ
รายงานสถานการณ์เคสล่าสุด
รายงานสถานการณ์เคสล่าสุด
วันที่ เพศ อายุ อำเภอ/เขต

แหล่งที่มาของข้อมูล : กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง

ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดนราธิวาส
ลำดับ ประกาศ/คำสั่ง วันที่ ไฟล์